Επικοινωνία

Provider in the sense of German Telemediengesetz (TMG) is

aipi business card

aipi e. K.
Claus Plachetka
Grenzstr. 4
26919 Brake
Γερμανία

τηλέφωνο +49.4401.98391ext0
φαξ +49.4401.98391ext99
email info@aipi.de

pgp-key 49B8C048522C25FF
fingerprint F4F1 2736 ECC0 5C67 D3EB F403 49B8 C048 522C 25FF

εγγεγραμμένος στο AG Oldenburg, HRA 204521
Ιδιοκτήτης: Claus Plachetka, Εξουσιοδοτημένος υπογράφων: Anja Plachetka

Ευρωπαϊκός αριθμός ΦΠΑ: DE222490801

συγγραφέας και υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του γερμανικού Mediendienste-Staatsvertrag (MStV): Claus Plachetka, Grenzstraße 4, 26919 Brake, Γερμανία

Πλατφόρμα της Επιτροπής της ΕΕ για την επιγραμμική επίλυση διαφορών: https://ec.europa.eu/odr

LEI code: 984500B36DFG88IC7761 | D-U-N-S® number: 313510130

πιστώσεις φωτογραφιών για φωτογραφίες τρίτων:

εγγεγραμμένος ως πάροχος επικοινωνιών στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων, αριθμός μητρώου 15/194.

regulatory authority: Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Γερμανία

data protection/rivacy policy

[

aipi e. K.
Claus Plachetka

]

Τηλ. +49.4401.98391ext0
Grenzstr. 4, 26919 Brake, Γερμανία
email info@aipi.de

εγγεγραμμένος στο Amtsgerichts Oldenburg, HRA 204521 | Ευρωπαϊκός αριθμός ΦΠΑ: DE222490801 | Η aipi είναι σήμα κατατεθέν στην Ευρώπη, OAMI 015642523

Made in Germany Made in Germany | powered by

[ πολιτική απορρήτου δεδομένων ]    [ επικοινωνία/αποτύπωμα ]


twitter    facebook    Instagram

XING    LinkedIn    WhatsApp

Mastodon https://aipi.social/@admin


[ DE ]    [ EN ]    [ RU ]    [ UA ]    [ JP ]
[ PL ]    [ IS ]    [ GR ]    [ LT ]    [ KR ]

[ FRIESLAND ]    [ BAYERN ]